JST Hovedkatalog

NORDISK LINJE T12 | GRAVEMASKINESKOVLE | 40.000 - 50.000 KG

H450

S355

HB500

Info boks

Beslag type

Beslag vægt

Incl. kørepladekrog

Egnet til dette beslag

Beslag vinkel

Min. skovl bredde

Risteskovle ØJ og Ripper inkl. nakkebeslag: S100 HD, S80 HD, CW45, CW55 CW45s, CW55s Tillæg for andre nakkebeslag se s. 442

Skovl type

Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

N-RS12 ØJ

S80 HD 205 Kg 25°

B80

N-RS12 ØJ S100 HD 339 Kg 25°

B100

Nej Nej Nej Nej

N-RS12 ØJ N-RS12 ØJ N-RS12 ØJ N-RS12 ØJ

CW45 207 Kg 13° CW45s 207 Kg 13° CW55 250 Kg 13° CW55s 250 Kg 13°

B90 B80

B110

B80 * Skovlens samlede vægt er excl. svejsning og maling (der skal tillægges ca. 65 Kg)

CW45

CW55

S80 HD

S100 HD

NORDISK LINJE T12 | GRAVEMASKINESKOVLE | 40.000 - 50.000 KG

Varenr.

Varebetegnelse

Indhold l SAE

Vægt kg u/beslag

Pris DKK

Pris EUR

N-Risteskovle ØJ | sideprofil (D) | Å-mål 50 mm / 73 mm 7512 180Å50 N-RS12 ØJ (D) B180 Å-50

2.470 2.566 2.960 3.000 3.300 3.430

2.174 156.530 20.871 2.013 141.080 18.811 2.394 159.380 21.251 2.202 143.930 19.191 2.592 162.220 21.629 2.392 146.770 19.569

7512 180Å73 N-RS12 ØJ (D) B180 Å-73 7512 200Å50 N-RS12 ØJ (D) B200 Å-50 7512 200Å73 N-RS12 ØJ (D) B200 Å-73 7512 220Å50 N-RS12 ØJ (D) B220 Å-50 7512 220Å73 N-RS12 ØJ (D) B220 Å-73

2034

32°

1461

N-RS12 ØJ (D)

1949

Å- 50 mm / Å-73mm

N-Ripper 7532 000000 N-R12&13 (D 110 cm)

-

70.490 9.399

Info boks N-R 12 type Beslag type Beslag vægt Incl. kørepladekrog Egnet til dette beslag

700

Nej Nej Nej Nej Nej Nej

N-R12 S80 HD 151 Kg N-R12 S100 HD 268 Kg

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

157 Kg 157 Kg 260 Kg 260 Kg

N-R12

CW45

N-R12 CW45s N-R12 CW55 N-R12 CW55s

1094

N-R 12&13

S80 HD

S100 HD

CW55

CW45

436

jstas.dk | +45 9734 3100 | ordre@jstas.dk | v 2024-2.0

Made with FlippingBook Digital Publishing Software