JST Hovedkatalog

FRA MASKINVÆRKSTED TIL MASKINFABRIK

Med sit svendebrev som klejnsmed i hånden og en drøm om at være herre i eget hus, beslutter Niels Jørgensen at starte selvstændigt erhverv op i sin fars tidligere landbrugsbygninger. Sådan starter historien om en maskinfabrik lidt uden for Velling i Vestjylland den 1. marts 2002. Inden for et år er alle 500 m 2 maskinhus inddraget til værksted, og firmanavnet Jørgensens Smede og Maskinværksted er etableret. Arbejdsopgaverne varierer fra smede-, maskin- og servicearbejde til opbygning af transportbånd, specialmaskiner som vendeaggregater til vindmøller, montagemaskiner til vinduer og messing savemaskiner. Niels arbejder i både stål, rustfast stål og aluminium. I 2004 ændres firmaets navn til JST Maskiner for at afspejle, at værkstedet producerer specialmaskiner og udfører industriservice. Forretningsideen, der leder til det store program af skovle og redskaber, opstår med inspiration fra en maskinstation på en naboejendom. En træplanter, importeret fra Canada, giver Niels ideen til at ekvipere grave- og læssemaskiner med redskaber i mange afskygninger. Niels kontakter en lokal maskinhandler og får sin første ordre på en sending skovle til nogle Atlas minilæssere. Prisen på skovlene bliver dog presset i bund hos maskinhandleren, og kvaliteten lever ikke op til den standard, som Niels ønsker at levere fra sit værksted. Med nye erfaringer og ny viden om skovle, udvikler Niels en ny produktlinje, som han kan stå inde for. Sådan opstår det første produktkatalog med redskaber til læssemaskiner.

Alligevel tegner Niels en sneplov til produktionen, og indenfor 14 dage er der solgt 10 sneplove. Det bliver til 41 sneplove den første vintersæson, og der er stadig sneplove i sortimentet i dag. I 2014 investerer JST i to valsemaskiner og to kantpressere til stålpladebearbejdning. Investeringen muliggør den designændring i produktprogrammet, som de næste år byder på, og kataloget bliver større og større. er trang. I maj 2021 opføres 3.700 m 2 produktionshal, samt 500 m 2 administrationsbygning. Siden er de nye m 2 taget i brug, og den sidste del af de gamle staldbygninger står til en hovedrenovering i 2023. Herefter vil fabrikken fremstå som en ny og topmoderne smedevirksomhed med 80 medarbejdere fra mange forskellige lande og med forskellig faglig baggrund. Organisationen består af en salgsafdeling, marketingafdeling, egen tegnestue, bogholderi og ikke mindst en produktion med knap 60 fastansatte faglærte og ufaglærte medarbejdere fra ind- og udland. Maskinfabrikken JST A/S uddanner klejnsmede og industriteknikere og samarbejder med skoler om de unges uddannelsesvalg. Alt sammen for at sikre en fremtid for Maskinfabrikken JST A/S og i det hele taget erhvervslivet i Ringkøbing Skjern kommune. Maskinfabrikken JST A/S producerede i 2022 ca. 15.000 redskaber til Danmark, Færøerne, Grønland og Norge og spår en fremtid i flere lande. 2022 var endnu et år med en omsætningsrekord. Virksomhedens bygningsmasse er nu oppe på ca. 3.000 m 2 , men pladsen

Det er den forretningsidé, som Maskinfabrikken JST A/S bygger på den dag i dag. De følgende år vokser efterspørgslen på skovle, og nye kunder ringer. I 2006 leverer JST skovle til både JCB og Komatsu. I 2007 kommer der flere og flere kunder til, både store og små. Det bliver det bedste regnskab i firmaets historie og JST Maskiner fokuserer udelukkende på at lave skovle og redskaber til læsse- og gravemaskiner. I 2008 bliver enkeltmandsvirksomheden omdannet til et aktieselskab med navnet Maskinfabrikken JST A/S. I oktober 2008 rammer finanskrisen, og for første gang i fem år er ordrebogen tom. Niels beslutter at producere 800 redskaber til lager. Årets første tre kvartaler havde givet fornuftige overskud, men årets fjerde kvartal giver minus. Lagerskovlene bliver desværre en fejlslagen taktik, og der er ingen anden udvej end af afskedige 12 af de nu 23 medarbejdere i firmaet. For at komme godt igen efter finanskrisen, ansætter Niels firmaets første sælger i januar 2009. Det bliver startskuddet til den organisation, der er i dag. Jørgen Eriksen fra Bjerringbro er lige så god til at sælge, som Niels er til at producere. Porteføljen på 60 kunder udvides med 300 inden udgangen af 2010, og antallet af nye produkter stiger i takt med antallet af nye kunder. I november 2010 er der Agromek i Herning. Der ligger en halv meter sne rundt om messecenteret, og Niels taler med flere kunder på messen, der efterspørger traktorsneplove. Niels afviser det, da han ikke ser et marked for snerydningsudstyr i Danmark.

7

jstas.dk | +45 9734 3100 | ordre@jstas.dk | v 2024-2.0

Made with FlippingBook Digital Publishing Software